Portfolio

Al vanaf mijn afstuderen pionier ik in de voorhoede. Overal duik ik in en ervaar in mijn eigen (professionele) leven de moeite, het ongemak, de doorbraken en de diepgaande vervulling…. Steeds meer wordt zichtbaar wat de gouden tijd op aarde IS.

In al mijn projecten breek ik complexe belangenvelden open en creëer beweging. Ik combineer heldere analyse en systemisch werk met werken in het krachtenveld tussen hemel en aarde. Een bijzondere combinatie. Integriteit is key.

Hieronder een bloemlezing uit mijn werk.

Lilith Ontwaakt. 2014-heden

Terugbrengen van de balans tussen feminiene en masculiene kwaliteiten (dit staat los van gender) in leiderschap, onze economie en creatiekracht. Ik begeleid mensen in leergangen en publiceer onze bevindingen. Het boek Lilith en de Gouden Tijd, voor een nieuw bestuur op aarde, is in oktober 2023 verschenen.

Je kunt deelnemen in een leergang in dit thema. De serie leergangen vormen samen onderzoek en heling in dit complexe belangenveld. Neem contact met me op voor een intake. Ook als je een lezing of programma op locatie wenst.

Heling van de Inheemse bron 2016- heden

Ieder mens heeft eenzelfde bron (licht, kracht, goud, God ; )) en toch speelt cultuur soms zó op dat er onmin en oorlog ontstaat. Er zijn krachten werkzaam (trauma, manipulatie etc) waardoor mensen het contact met hun eigen inheemse bron verliezen. Het is goed dit weer in ere te herstellen.

Het geeft leiderschap en bestuur dat nodig is in deze tijd. Om de balans met de aarde te herstellen, tussen volkeren en diversiteit hierin te omarmen. In de leergangen werken we met DNA activatie, talenten van oorsprong (medicijnvrouwen, inheemse kennis) en het helen van het collectieve veld.

Je kunt deelnemen in een leergang rond dit thema. In deze nieuwe serie zijn we nu bezig met de zesde leergang. Neem contact met me op voor een intake. Ook als je een programma of lezing op maat wilt voor een groter publiek.

Economie van Waarde 2008-heden

De oorsprong van het woord EcoNomie is ‘goed huishoudschap’, het management van ons ecosysteem. De relaties met de aarde, onze bronnen, de resources en ook onze eigen relaties met elkaar, ons werk, onze betekenis. Economie is een heel mooi woord en ik herstel dat graag weer in ere. In tal van projecten doe ik dit.

Ik ben graag betrokken in het richting geven aan maatschappelijke innovatie en het vormgeven van het leiderschap dat hierbij past. In strategisch advies en programma ontwikkeling. Be carefull what you wish for, ik committeer me aan de ambitie.

Great Place to Live 2001-2010 tot heden

Van 2005 tot 2010 hostte ik een netwerk van voorhoedespelers op het gebied van sociale innovatie in Nederland. We gaven kranten uit over maatschappelijke onderwerpen. Duizenden mensen ontdekten wat ondernemen betekent vanuit lef, liefde en integriteit. Het gaf een enorme impuls aan een groot netwerk.

De filosofie, aanpak, methodiek én ambitie gebruik ik nog steeds in al mijn projecten. Je maakt zichtbaar wat al een Great Place to Live IS en je doet geen enkele concessie aan de ambitie. Wát als jouw project 100% bijdraagt aan een Great Place to Live? Hoe ziet de bank of pensioenvoorziening of gemeentelijk beleid er dan uit?

Voor de gemeente Utrecht was deze aanpak de start van ‘responsief’ werken, bij PGGM bracht het de mogelijkheid tot cross-over werken in het gebied van zorg, welzijn en plezier. Ook de gemeente Arnhem ontdekte met het project Gezonde Wijk wat het betekent om de sámenleving in beweging te krijgen en daar zelf onderdeel van te zijn. Great Place to Live brengt nog steeds fundamentele verandering.

Vrijheid in Organisaties 1998-heden

Ik studeerde cum laude af op dit onderwerp. Ik ontwikkelde een besturingsmodel waarbij je de ontwikkel-wénsen van mensen benut voor de innovatie van het geheel. Een toonaangevende visie en intrinsieke motivatie zijn hierin essentieel. In 1998 was dit een voorloper van de betekeniseconomie, dienend leiderschap en spirituele transitie op persoonlijk en maatschappelijk niveau.

en in de samenleving!

Vlak na mijn afstuderen werd ik campagneleider en daarna bestuurslid van Stadspartij Rotterdam. Een klein politiek partijtje van kunstenaars en intellectuelen. Ik dacht, wat in een organisatie kan, kan ook op samenleving-niveau! De bestuursfilosofie die we daar ontwikkelden werd een voorloper van de ‘netwerkbenadering’, ‘responsief werken’ en burgerparticipatie. Je versterkt in de samenleving wat goed gaat. Politiek neemt dan een andere plek in.

Wij werden als politiek partijtje weggevaagd door Pim Fortuyn, die erg goed de essentie aanraakte van de wáárde van de democratie, maar ook de ángst in de samenleving mobiliseerde. Ik heb daar veel gezien en geleerd. Mij daarna afgekeerd van de politiek (daar hoeven we het niet van te hebben) en ben mij gaan richten op het faciliteren van voorhoedespelers. De mensen die hun nek uitsteken vanuit lef, liefde en integriteit. Hen bekrachtigen geeft een enorme impuls!

Opvallend genoeg zijn deze voorhoedespelers vaak éénlingen die autonoom bewegen in een netwerk en alles in beweging brengen. Het is heel zinvol om deze groep te bekrachtigen. Door hen te vragen wat ze nodig hebben, waar ze tegen aanlopen heb ik een zeer goed en scherp zicht gekregen op maatschappelijke trends, leiderschap en spirituele ontwikkeling. Dit pas ik allemaal toe in mijn werk. Het hosten van Great Place to Live is hiervan een prachtig voorbeeld.

In deze tijd lijkt innovatie vooral van mens-tot-mens te gaan. In het 100% belichamen van je hoogste bewustzijn, congruent in Spirit, Hart en Handelen. Als iemand dat in álle omstandigheden kan, is dat Meesterschap. Ik leid mensen op tot deze vorm van Meesterschap. Zij worden daarna heldere bronnen in hun netwerk, en professionele en private setting. Voorbeelden die alles in beweging brengen. Waar mensen zich aan kunnen laven én zelf in beweging kunnen komen.

Je bent van harte welkom.