Ontstaan van dit onderzoek

In 2014 startte ik mijn onderzoek en veldwerk naar het terugbrengen van de balans tussen feminiene en masculiene kwaliteiten. De aanleiding was een tantra retraite die ik bezocht, waar mannen ‘heel masculien’ waren en vrouwen vol overgave ‘feminien’. Hey, hoe zit dat eigenlijk, we hebben die kwaliteiten toch allebei?

In 2014 ontwikkelde ik mijn eerste geleide reis naar de oorsprong van feminien en masculien (te beluisteren op Soundcloud). Terug naar de oorsprong van ons DNA, waar deze beide kwaliteiten te vinden zijn. Het ópent ook het DNA waardoor je dit zelf kunt ervaren. Het is representatief voor wat we zien in maatschappelijke ontwikkeling.

In 2017 trok ik een tijdlang met Herman Wijffels op en beleefde met hem een bijzondere ceremonie. Hierin Ontwaákte Lilith in mij en doorleefde ik alle stadia voordat ze weer echt en werkelijk en hélemaal is ontvangen. Allereerst door haarzelf, door Adam (het masculiene) en ten slotte in de maatschappij. Dit resulteerde in het eerste artikel (2018).

Het is een prachtige parallel, Lilith in jezelf ontvangen, en maatschappelijke en economische ontwikkeling. Op weg naar een economie die waarde tóe voegt, en niet, zoals nu, vooral waarde ont-trekt aan ons menselijk en natuurlijk kapitaal. Tot de aarde is -op-geconsumeerd en dit in exces sheets terug is te lezen. Alles binnen de norm.

Het omkeren van dit proces, is de balans tussen feminiene en masculiene wáárden en kwaliteiten terugbrengen. Het ontvangende en holistische (feminien) en het pulserende, initiërende (masculien). Het is de balans van de natuur zelf, de gulden snede. Het ecosysteem dat zichzelf voortdurend in balans houdt.

Lilith Ontwaakt gaat over het terugbrengen van deze balans.

Op de website Lilith Ontwaakt vindt je de drie ‘grote’ artikelen die ook zijn gepubliceerd in het boek. En een aantal artikelen rond maatschappelijke thema’s en trends. Voor het boek hebben we voor een andere designer gekozen, waardoor de beeldtaal van elkaar verschilt. Zoals Lilith ook vele gedaanten heeft waarin ze zich laat zien én wordt ontvangen.

De drie grote artikelen zijn de rode lijn van het onderzoek. Het Ontwaken van Lilith schreef ik samen met Herman Wijffels in 2018. In 2019 schreef ik De Transformatie van Adam. Felice Derkinderen benaderde mij in 2020 met een volgende stap in het onderzoek en publiceerde daarna De Spiegel van Lilith.

Uitgeverij Oorspong vroeg mij om autobiografisch te gaan schrijven. Samen met schrijfcoach Hans van Willigenburg en Josien Dragt is de vorm ontstaan, zeer korte verhalen van al mijn avonturen. Ze raken telkens de essentie van de tijd, het wringt, het maakt zichtbaar, het opent een nieuwe werkelijkheid.

Geniet er van.

*

Lilith Ontwaakt wordt gedragen en vormgegeven door een bijzondere groep mensen, die alle aspecten van dit onderwerp doorleven, systemisch onderzoeken én publiceren. Een grote bron zijn de leergangen, leiderschapsprogramma’s die ik geef rond dit thema.

Deze leergangen duren ca 9 maanden, zes ontmoetingen en een Veldverkenning. In groepen van drie en individueel. De Reis door Licht en Donker geeft inzicht in het werk van 2018-2021. We ontwikkelen dit veld- steeds verder en mooier.

Neem contact met me op voor een intake als je wilt deelnemen. De leergangen zijn er voor mánnen en vrouwen. Jongeren kunnen in een groep deelnemen voor een aangepast tarief. En, ik heb een wens een groep van 3 mannen te hosten rond dit thema.

Neem contact met me op om dit te verkennen.