Lilith en de Gouden Tijd

Er breekt een nieuwe tijd aan. Voorbij de oorlog en voorbij de onmin. Iedereen voelt het. Waar de duisternis en roofbouw om zicht heen grijpt, wordt ook álles zichtbaar. Het feminiene bewustzijn (in mannen en in vrouwen!) nodigt hiertoe uit.

Weet je welkom.

Door het boek te lezen, een leergang te volgen, mij uit te nodigen voor een lezing of het ontwikkelen van een programma op maat. Passend bij jouw wensen en fascinaties rond deze thematiek. Op naar een wereld in vrede en voorspoed, diversiteit.

De balans tussen feminien en masculien is hierin essentieel.

Op deze pagina’s vind je informatie over het boek, recensies, Lilith in de media en de achtergrond van dit onderzoek dat ik in 2014 ben gestart. In afstemming met een bijzondere groep mensen met wie we deze tijd exploreren en vormgeven.

Werken met het archetype Lilith is niet voor de poes ; )) het brengt grote krachtenvelden in beweging, waar wij direct of indirect mee werken. Velden van macht, onderdrukking van de transformatie kracht van het feminiene én het demasculiniseren van mannen.

Het werk is dan ook gericht aan mannen, én vrouwen en de transitiemakers van deze tijd.