Boek * Lilith en de gouden tijd

‘Lilith en de Gouden Tijd’ is een grenzeloos boek. 
Het gaat over wat je de ‘doorbraak’ van vrouwen zou kunnen noemen.
Maar het gaat net zo goed over de ‘doorbraak’ van mannen, in een nieuwe vorm.
Het boek bevat vergezichten en losse verhalen.
Doorklieft de ratio.
Nodigt uit tot ontdekken.
En tot het omarmen van het onbekende.
Spreekt over Leegte met een hoofdletter ‘L’. 
Geeft je gelijktijdig richting en laat je achter met vraagtekens.
‘Lilith en de Gouden Tijd’ is een boek dat je het ene moment aanspreekt.
Om zich het volgende moment te verbergen.
Sla het open!
Als je durft…  

Hans van Willigenburg (schrijver en journalist bij o.a. HP de Tijd)

Een boek dat machtsstructuren doorbreekt en een ander licht geeft op feminien, masculien, los van gender. Het raakt de peilloze diepten van dit onderwerp aan en toont het ongemak. Noor publiceert haar jarenlange onderzoek naar de balans tussen feminiene en masculiene kwaliteiten. Met bijdragen van Herman Wijffels en Felice Derkinderen.

In korte verhalen uit haar eigen leven brengt ze de materie tot leven. Speels, heel licht geschreven. Grappig, het raakt de essentie en de diepere lagen van onze werkelijkheid.

Let op.

Ik ben op vakantie tot 14 augustus. Bestel tot die tijd het boek bij de lokale boekwinkel of managementboek.nl. Daarna weer gesigneerde exemplaren via mijn eigen webshop!

Inclusief 9% BTW

Het ontwerp is verzorgd door Stang Gubbels. Hij ontwierp eerder voor Noor het gezicht van Grond van Liefde. De voorpagina van het boek is een zeefdruk die al heel lang de huiskamer van Noor siert. Het verbeeldt, samen met nóg een andere, alle aspecten van haar werk. Deze serie is als uitgangspunt genomen voor het ontwerp van het boek.

De eindredactie is verzorgd door Felice Derkinderen. Zij schreef ook De Spiegel van Lilith. Tekstredactie Brigitte Coopmans. Schrijfcoaching Hans van Willigenburg en Uitgeverij Oorsprong. Hosting presentatie en proces Josien Dragt. Zakelijk management Mark van den Broek. Het boek is uitgegeven door Werner en Silvia Bartelds van Uitgeverij Oorsprong.

Graag signeer ik het boek voor je. Óf voor iemand anders. Geef in het opmerkingenveldje aan voor wie het is, en wat deze persoon voor je betekent. Ik stuur het (desgewenst anoniem) naar je favoriete persoon toe.

Let op.

Ik ben op vakantie tot 14 augustus. Bestel tot die tijd het boek bij de lokale boekwinkel of managementboek.nl. Daarna weer gesigneerde exemplaren via mijn eigen webshop!

Inclusief 9% BTW

Felice Derkinderen over Lilith en de Gouden Tijd

“Lilith, een beladen archetype waar veel over is geschreven. Bij het bestuderen van de verschillende verhaallijnen over haar resoneert één ding voor mij het krachtigst: dat zij een metafoor is voor het vermogen van ieder mens om een voorbestemd pad te weigeren. Om zich vanuit vrije wil af te wenden van verwachtingen, dwang en verleiding. Daar is moed en bewustzijn voor nodig. Maar het verhaal gaat verder. Ooit komt er ook een moment waarop we ons vanuit onze verworven onafhankelijkheid weer willen verbinden. Om geheeld onze plaats in te nemen en daarmee alle verstoten delen te verenigen. Die tijd is aangebroken.

Een diep verlangen om oude machtsstrategieën te verlaten en een andere manier van samenkomen tussen masculien en feminien te initiëren, bracht me er jaren geleden toe om contact op te nemen met Noor Bongers. Om een impuls aan haar onderzoek naar Lilith te geven. Noor schrijft in prikkelende taal die de scherpte niet schuwt en die daardoor bevrijdt. In haar boek dat nu verschijnt, raakt ze grootse thema’s aan in onszelf, in onze relaties en in de wereld als geheel met haar bevindingen in de vorm van persoonlijke verhalen.

Ik wens ons een toekomst die we bewust samen vormgeven. Waarin naast feminien en masculien, álle bewoners van de aarde worden bevestigd in hun uniciteit en er synergie ontstaat door het bundelen van krachten in gelijkwaardigheid. Met een gedeelde verantwoordelijkheid in leiderschap waarin we elkaar scherp houden én ondersteunen. Noor geeft in haar boek ‘Lilith en de Gouden Tijd’ een voorzet voor hoe dat leiderschap eruit kan zien.”

een van de eerste schetsontwerpen

The awakening of Lilith & Lilith Ontwaakt

Het onderzoek onder de naam Lilith Ontwaakt is gepubliceerd op lilithontwaakt.nl

Research in english about the balance of feminine and masculine, in leadership and governance, is published on lilithontwaakt.nl. Two articles are published in English as well. The Awakening of Lilith and the Transformation of Adam.