Onderzoek

‘Noor wijst de weg’, ‘Noor doet het licht aan waar het donker is’ zeggen mensen. Het is mijn onderzoekende geest, het écht willen weten en mijn fascinatie voor menselijke ontwikkeling.

Ik zie en voorzie dingen. Onderzoek grote structuren in de wereld én op heel persoonlijk niveau. Zowel bij mijzelf als in de belevingswereld van anderen. Dat geeft veel inzicht, dat ik ontwikkel en toets met casuïstiek.

De projecten die ik doe, zijn daardoor altijd trendsettend. Breken het ijs voor grote groepen mensen, maken taaie vraagstukken open en laten nieuwe wegen zien. Ik ben gefascineerd. Door bijna alles.

Door het leven zelf > hóe breng ik de schoonheid naar voren? ; ))

Mijn onderzoeksdomeinen:

Lilith Ontwaakt. 2014 tot 2021.

Over het terugbrengen van de feminiene kwaliteit op aarde. Onderzoek naar collectieve trauma’s, de oplossing, de persoonlijke ervaring. Zowel voor mannen als voor vrouwen. Als voor de thematiek en sich.

Het terugbrengen van deze balans is essentieel voor een goed maatschappelijk evenwicht. In het inrichten van onze economie en welvaart. Het is het scheppend principe zelf.

Lees er meer over op Lilith Ontwaakt of bekijk mijn vlogs over de backlash van #metoo, de kwetsbaarheid van mannen, of het taboe op slachtofferschap en ware feminiene kracht.

Na zeven leergangen is de cyclus Lilith Ontwaakt rond. Deze thematiek is blijvend onderdeel van mijn werk, diep trauma healing voor mensen, vraagstukken en organisaties.

Heling van de Inheemse bron 2016- heden

Hoe kunnen wij vanuit onze inheemse bron van kennis (innerlijk weten) zorg dragen voor de aarde, ons ecosysteem? Hoe geven we uiting aan deze wijsheid met dans en expressie. Pure manifestatie.

Vanaf 2016 maak ik reizen ter heling van de aarde in gezelschap van indigenous people. Het vraagt om het herijken en onderzoeken van deze kennis en wijsheid in déze tijd en context.

Dit raakt ook aan diep collectief trauma van inheemse volkeren, (wat wij allen zijn) en culturele diversiteit in gelijkwaardigheid.

Value Banking 2008-2017

In 2008 maakte ik een Great Place to Live editie ‘De schoonheid van geld’ met een groep voorhoedespelers uit het veld. Een fascinerende krant over de toekomst van het bancaire wezen én wij!

Dit onderzoek heeft zich steeds verder verfijnd met Bank van Waarde voor de Rabobank in 2016 en parallel daaraan Value Banking. Bankieren in waarde, in de uitwisseling van échte waarde. Het mogelijk maken.

Over meervoudige waardecreatie, gelaagde businessmodellen waarin liefde, natuur en sociale interactie ene plek hebben. Ik organiseerde bijeenkomsten met tal van voorhoedespelers, met een mooi team.

De coöperatie van de 21e eeuw. 2012

Mensen richten steeds vaker ondernemingen op met een maatschappelijk doel. Maar dit doel is vrijwel niet te bórgen in een BV of NV. In het beste geval is er een holding en een stichting.

Hoe ziet een coöperatie er uit als maatschappelijke impact het doel is en persoonlijke ontwikkeling de weg er naar toe? Hoe richt je dit in als meerdere bedrijven participeren in de coöperatie?

Samen met een mooi team onderzochten we dit en gaven vorm.

Great Place to Live 2001- heden

Het onderzoek naar mijn hart. Hoe creëer je een mooie samenleving waarin iedereen zich gezien voelt, thuis voelt én zijn talent in zet? In allerlei projecten en onderzoeken heb ik gezien dat dit kan. Hoe mooi.

Het begon met mijn toetreden tot Stadspartij Rotterdam, waar ik in de illusie van de politiek belandde. Het zijn de ménsen die het verschil maken. Niet onze besturen of Raden van Bestuur (alhoewel ; ))

Hoe kun je de kwaliteit van mensen benutten voor de kwaliteit van het geheel? Vanuit diversiteit en plezier, ondernemingszin en passend bij de context waar mensen wonen en leven. Het kan. Helemaal.

Vrijheid in Organisaties 1998- heden

Mijn afstudeeronderzoek en zeer bepalend voor het verloop van mijn carrière. Hoe benut je de ontwikkel-wens van het individu ten behoeve van innovatie van het geheel?

Ik ontwikkelde een besturingsmodel hoe dit te optimaliseren. En studeerde hier Cum Laude mee af. In de jaren erna deed ik verdere onderzoeken en events rond dit thema.